SLV VAM NUDI 5 GODINA GARANCIJE

SLV produžuje zakonssku garanciju. Od 05. maja 2018. pa nadalje, SLV nudi 5-godišnju dobrovoljnu garanciju za trenutnu seriju SLV proizvoda (odnosno dostupani proizvodi od 2018. pa nadalje). Održivost i vrhunska proizvodnja u središtu su naših problema što je rezultiralo ovom besplatnom ponudom bez naknade. Garancija vrijedi od datuma fakture pa nadalje.

Da li je garancija 5 godina puna garancija

Nakon [to se provjeri slučaj koji je pod garancijom, odluka je na SLVu da li će popravljati artikal ili će uraditi adekvatnu zamjenu.

Koja su oštećenja pokrivena garancijom

Garancijom je pokriven materijal kao i strukturni i proizvodni nedostatci.

Koji produkti su pokriveni garancijom

Garancija se odnosi na sva rasvjetna tijela iz serije 2018 pa dalje.

Koji produkti su isključeni iz garancije i zašto

Konvencionalne sijalice i LED konstrukcija, LED trake i svjetlosne šipke, operativni uređaji koji nisu fiksne instalacije (drajveri, napajanja i transformatori), komponente i pribor, roba s manjom cijenom (promotivni artikli) kao i prilagođeni proizvodi i robe. Posebno u slučaju robe jer za kvalitetu tih proizvoda nije odgovornost SLV-a, što znači da se ne može dati garancija.

Postoje li određeni nedostaci ili noseći dijelovi koji su isključeni iz garancije

Štete koje nisu odgovornost SLVa i isključene su iz garancije su npr. nepravilna upotreba, nepravilna instalacija, oštećenja uzrokovana prirodnim uvjetima kao što su habanje, starenje plastičnih dijelova i određeno smanjenje svjetlosti u toku perioda. Svi isključeni razlozi se mogu naći u uvjetima garancije.

Kako mogu podnijeti zahtjev ukoliko se produkt nalazi pod garancijom

Zahtjev mora biti registriran kod SLVa koristeći odgovarajući online portal. SLV će vam zatim dostaviti naljepnicu s naznakom povrata kako bi se neispravni proizvod mogao besplatno vratiti i kako bi se provjerio garancijski slučaj.

Gdje možemo podnijeti zahtjev i ko je moja kontakt osoba

Kontakt je moguć i direktno prema SLVu. Također, prodavač opreme SLVa Vam može pomoći da provjerite Vaš garancijski slučaj.

Mogu li za moje garancijsko pravo podnijeti zahtjev prema korisničkoj službi direktno

Online portal je dostupan za prijavljivanje garancijskog slučaja, ali naravno, naša će služba za korisnike biti dostupna i za ostale relevantne upite.

Što moram učiniti u slučaju garancijskog slučaja

Najvažniji korak je prijaviti garancijski slučaj SLVu, a zatim poslati neispravni proizvod.

Koje dokumentaciju moram obezbijediti

Garancijski slučaj mora biti prijavljen zajedno s dostavom.

Koliko brzo moram prijaviti grešku nakon otkrivanja

Imate 30 dana za prijavu greške.

Moj električar - instalater više nije dostupan - šta radimo u tom slučaju

Nema problema. SLV će vam uvijek biti dostupan kao kontakt, pod uvjetom da imate odgovarajući račun ovlaštenog distributera naše robe.

Može li se moja garancija produžiti nakon mogućeg popravka ili zamjene

Ne, vaša garancija se ne produžuje nakon mogućeg popravka ili zamjene.

Što se događa ako SLV više nema na zalihi odgovarajuće svjetiljke

Nema problema, naći ćemo odgovarajuću zamjenu i smanjiti cijenu koja se može smatrati mogućom naknadom.

Ako moja svjetiljka postane neispravna utoku prvih 6 mjeseci, primjenjuje li se garancija

Garancija vrijedi za vrijeme garantnog razdoblja.

Plaćanje povratnih troškova u garancijskom slučaju

Poslati ćemo Vam povratnu oznaku nakon prijavljivanja garancijskog slučaja.

Koliko dugo traje obrada garancije

Nastojimo obraditi slučaj što je moguće prije.

Da li se neispravan dio samo zamijeni ili dobijemo novu svjetiljiku

Ako se kvar može otkloniti, svjetiljka će biti popravljena u što je moguće kraćem periodu

Imam SLV svjetiljku ali sam kupio sijalicu od drugog proizvođača. Usprkos tome, vrijedi li 5 godina garancija

Garancija vrijedi samo za SLV proizvode.

Primjenjuje li se garancija neovisno o tome da li je svjetiljka kupljena direktno u SLVu ili preko ovlaštenih distributera, električara ili slično

Da, garancija vrijedi neovisno o tome da li je svjetiljka kupljena od ovlaštenih distributera, električara ili slično.